หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง อาคาร 3 (ชั้นล่าง) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง อาคาร 3 (ชั้นล่าง) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง อาคาร 3 (ชั้นล่าง) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง อาคาร 3 (ชั้นล่าง) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา เรือนตะเปียง (ชั้นล่าง) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา เรือนตะเปียง (ชั้นล่าง) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อาคาร ป. 1 (ระเบียง) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา เรือนตะเปียง (ชั้นล่าง) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อาคาร ป. 1 (ระเบียง) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา เรือนตะเปียง (ชั้นล่าง) 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง โรงอาหาร 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง โรงอาหาร 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โรงอาหาร 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โรงอาหาร 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โรงอาหาร 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โรงอาหาร 15 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ระเบียงทางเดินอาคาร ป. 2) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ระเบียงทางเดินอาคาร ป. 2) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]