หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ลานกีฬาหน้าเสาธง 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ลานกีฬาหน้าเสาธง 15 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ลานกีฬาหน้าเสาธง 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ลานกีฬาหน้าเสาธง 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]