ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน