ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.08 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.38 ทอง 4  
5 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.42 ทอง 5  
6 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.11 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.79 ทอง 7  
8 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.58 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.29 ทอง 9  
10 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.18 ทอง 11  
12 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.14 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.71 ทอง 14  
15 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.46 ทอง 15  
16 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.38 ทอง 16  
17 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.68 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.57 ทอง 18  
19 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.08 ทอง 19  
20 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.93 ทอง 20  
21 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.79 ทอง 21  
22 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.32 ทอง 22  
23 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.43 ทอง 24  
25 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.14 ทอง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน