ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
13 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
14 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
15 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน