ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน