สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คำแสนวิทยาสรรค์ 23 11 8 42 49 0 0 0 49
2 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 21 18 3 42 47 0 0 0 47
3 นาวังศึกษาวิช 19 12 9 40 45 0 0 0 45
4 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 8 5 6 19 24 0 0 0 24
5 ดงมะไฟวิทยาคม 8 5 1 14 21 0 0 0 21
6 กุดดินจี่พิทยาคม 7 5 4 16 21 0 0 0 21
7 นาแกวิทยา 6 10 8 24 36 0 0 0 36
8 กุงแก้ววิทยาคาร 3 4 5 12 19 0 0 0 19
9 ภูซางใหญ่วิทยาคม 2 1 3 6 13 0 0 0 13
รวม 97 71 47 215 275 0 0 0 275