สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คำแสนวิทยาสรรค์ 22 11 8 41 48 0 0 0 48
2 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 19 18 3 40 45 0 0 0 45
3 นาวังศึกษาวิช 18 10 9 37 42 0 0 0 42
4 กุดดินจี่พิทยาคม 7 5 4 16 21 0 0 0 21
5 นาแกวิทยา 6 10 8 24 36 0 0 0 36
6 ดงมะไฟวิทยาคม 6 5 1 12 19 0 0 0 19
7 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 6 4 6 16 21 0 0 0 21
8 กุงแก้ววิทยาคาร 3 4 5 12 19 0 0 0 19
9 ภูซางใหญ่วิทยาคม 2 1 3 6 13 0 0 0 13
รวม 89 68 47 204 264 0 0 0 264