หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 27 49 37
2 001 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 22 48 29
3 002 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 56 164 89
4 003 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 21 48 35
5 005 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 51 191 96
6 004 โรงเรียนนาแกวิทยา 37 112 68
7 006 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 29 70 51
8 007 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 15 31 24
9 008 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 49 139 89
รวม 307 852 518
1370

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]