หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 56 49 100% 0 0% 0 0% 0 0% 49
2 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 49 47 100% 0 0% 0 0% 0 0% 47
3 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 51 45 100% 0 0% 0 0% 0 0% 45
4 โรงเรียนนาแกวิทยา 37 36 100% 0 0% 0 0% 0 0% 36
5 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 29 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24
6 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 22 21 100% 0 0% 0 0% 0 0% 21
7 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 21 21 100% 0 0% 0 0% 0 0% 21
8 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 27 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
9 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 15 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]