สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกฤษดา  อินธิแสง
2. นางสาวณิชกุล  สีกาลัง
3. นางสาวปิยธิดา  อระวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชำนาญฤทธิ์
2. นางจิราภรณ์  แสงประจักษ์