สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนินทร์  พายุพัด
2. เด็กหญิงประภาพร  อรบุตร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กาทอง
 
1. นางสาวคิศมัย  โสระเวช
2. นางงามพิศ  มิ่งไชย