สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. นางสาวกัลนิภา  โฉมเฉลา
2. นางสาวศศิธร  สนธิธรรม
3. นางสาวศิริลักษณ์  แผนพนา
 
1. นางสาวคิศมัย  โสระเวช
2. นางงามพิศ  มิ่งไชย