สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายอัครเดช  สอนสุข
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  จันดารักษ์
 
1. นายสิทธิชัย  นนทะสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายภานุเดช  นามนนท์
2. เด็กชายศุภกร  สรศิลป์
 
1. นางสาวณัฏฐ์วรินทร์  พูลคลองตัน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงประวีณา  วรลีย์
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  สุริยา
 
1. นายไพรวัลย์  แก้วคำหงษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวน้ำทิพย์  ดวงประเสริฐชัย
2. นางสาวยุพาวัลย์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  อุทธา