สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายบุญชัย  ชินดา
2. นายปิยบุตร  พิมพรัตน์
 
1. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
2. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 17 1. เด็กชายจรัญพร  โล่ห์คำ
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สองเมือง
 
1. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
2. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีระเดช  กองพร
2. เด็กชายนราศักดิ์  ศรีเทียมเงิน
 
1. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
2. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวชลธิชา  สุทธิวงค์
 
1. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
2. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิวัตน์  เกษทอง
2. นางสาวอริสรา  กันยวิมล
 
1. นายวรยุทธ  จันทร์กอง
2. นางปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์