สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐาปกรณ์  สิงห์ทอง
2. นายศตวรรษ  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวจิราภรณ์   นาเจริญ
2. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  อินทร์ขาว
2. นายธราเทพ  สร้อยโฮ้
 
1. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง
2. นางสาวจิราภรณ์   นาเจริญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพูลทรัพย์  ตาทอง
2. นายภ้ทรพล  ศิริวาลย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์   นาเจริญ
2. นายรุณรงค์  อนันต์เรือง