สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวจันทร์จิรา  มงคลกุล
2. นางสาวจินตนา  ใจแน่น
 
1. นางวิไลวรรณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวปิยะดา  ไชยจันทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนานันท์  แก้วมั่น
2. เด็กหญิงรติกร  จุลพันธ์
 
1. นางวิไลวรรณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวปิยะดา  ไชยจันทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายศตกาญจน์  อินรีย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสุภาพ
 
1. นางสีไพ  ทันใจ
2. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวบุญสิตา  นามชัยยา
2. นางสาวสุกัญญา  ผะกาสี
 
1. นายสุรเดช  นิลนามะ
2. นางสีไพ  ทันใจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายกิมจิโร่  สัปดาห์
2. นายสุชาครีย์  บัวขำ
 
1. นายสุรเดช  นิลนามะ
2. นางสีไพ  ทันใจ
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัทธพงศ์    กรองใจ
2. นางสาวนิภาวรรณ  ธูปเศษ
3. นางสาวอริสา  ซุยเสนา
 
1. นางวรรณลักษณ์  สุดาชม
2. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภารัตน์  ทองโส
2. นางสาววิสสุตา  พุทโสม
 
1. นางสาวแสงสุรีย์  โภคทรัพย์
2. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย