สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายนันฐวุฒิ  ทานะสิน
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ปานุเวช
 
1. นายประพัฒน์พงศ์  ดาโรจน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.9 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพล  อุตมาร
 
1. นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวธิดารัตน์  สินชู
2. นายวิทยา  คำหอม
3. นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  หลุ่มเป้า
 
1. นางสุดเขตร  ศรีวะรมย์
2. นางจันทิมา  สุขสำราญ