สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายนิมิตร  หมื่นหาร
2. นางสาวพัตราภรณ์  บุญวรรณ์
3. นางสาวอภัสรา  อุสาจิตร
 
1. นางสาวปริยากร  อินทร์ขาว
2. นางสาวพรินพร  ทองจัตุ