สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเมฆา  ปัญญาวุธ
2. นายเสกสรรค์  ปัตถาลี
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายวุฒิพงษ์  ชื่นบุญชู
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีเกื้อกลิ่น
2. นายวรายุทธ  สู่เสน
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวปิยธิดา  อาษาศรี
2. นางสาวสุวรรณี  ชาวโพนทอง
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอติมาพร  เดชา
2. เด็กชายอัครพล  โพธิ์งาม
 
1. นายธนธรณ์  โกมลวรรค
2. นางวนิดา  เอราวรรณ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายธัญญกฤษณ์  แย้มกระโทก
2. นายอภิสิทธิ์  เทพารักษ์
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค