สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณรงค์ศักดิ์  สายทิพย์
2. นายอภิสิทธิ์  ตั้งธรรมทัศน์
 
1. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
2. นายยรรยง  บูชาพันธ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ศิลบุตร
2. เด็กหญิงภานุพรรณ  พลเทพ
 
1. นายยรรยง  บูชาพันธ์
2. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวนิติญากร  ดวงปาโคตร
2. นางสาวศิรินภา  โชติช่วง
 
1. นางสาวนลินพรรณ  เดชธนวิรุฬห์การ
2. นายยรรยง  บูชาพันธ์