สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นางสาวกุลนันท์  พิลากุล
2. นางสาวอาทิตยา  อุทธา
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 1. นางสาวสิรินญา  เบ้าคำ
2. นางสาวอารียา  เบ้าคำ
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สนธิหา
2. เด็กชายนัยนันทน์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
2. นางสาวนภา   คำมุล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชนัน  แก้วธรรมมา
2. นางสาวศุภสุตา  กลิ่นหวาน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ธานี
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  อุทธา
2. นางสาวนิรพัฒน์  ปานะวงศ์ศา
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นายอาคม  เนืองเนตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภณ  ขำแก้ว
2. นางสาวธัญจิรา  วรรณทวี
 
1. นายอาคม  เนืองเนตร
2. นางสาวนภา  คำมุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นายช่วยทวี  อุภัยศรี
2. นายศักรินทร์  สุขนุ่ม
 
1. นางสาวนภา  คำมุล
2. นางสาวอารีรัตน์  ธานี