สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  บัวหลวง
2. เด็กชายพรสวัสดิ์  สุริยันต์
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  บัวหลวง
2. เด็กชายอาณัฐ  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอารีรัตน์  สินทับ
2. นางสาวแพรวพราว  เชื้อธรรม
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นรศรี
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วงค์เหลา
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  บัวหลวง
2. เด็กชายพรสวัสดิ์  สุริยันต์
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยณรงค์  พรรณรัตน์
2. นายเชิดเกียรติ  พันธุระ
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นางวรรณี  บุญหลาย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนพฤทธิ์  ซ้อมจันทา
2. นางสาวรัตนา  บุญลิลา
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิติพงษ์  วงศ์เหลา
2. นายสมพงษ์  บัวหลวง
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ
2. นายเถลิงศักดิ์  เถาว์โท