สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายวรพล  โมรา
2. เด็กชายอดิศร  ศรีคำมุล
 
1. นางสาวภัทริยา  โพธิ์ศรีคุณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายจีรพันธุ์  คำภีระ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  แก้วลี
 
1. นางวรรณรัตน์  สีเขียว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผาริวงษ์
 
1. นายสุนทร  ศรีเดช