กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65

กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 กลุ่มที่ 6 จังหวัดอำนาจเจริญ

  1. ลงทะเบียนแข่งขันทางเว็บไซต์ ==> 21 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558
  2. ประชุมกรรมการเตรียมการแข่งขัน ==> 13 ตุลาคม 2558
  3. ประชุมกรรมการตัดสิน ==> 21 ตุลาคม 2558
  4. แข่งขัน ==> วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ

กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์

  1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่ ==> 1-10 พฤศจิกายน 2558
  2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค ==> 11-13 พฤศจิกายน 2558
  3. โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัว ==> 14-21 พฤศจิกายน 2558
  4. ดำเนินการอนุญาตการเปลี่ยนตัว ==> 22 พฤศจิกายน 2558
  5. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค ==> 23-25 พฤศจิกายน 2558
  6. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ==> 1 ธันวาคม 2558
  7. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์ ==> 7-9 ธันวาคม 2558
วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 16:45 น.