หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 4 9 5
2 002 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 41 83 62
3 003 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 20 40 30
4 004 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 33 124 63
5 006 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 14 81 35
6 007 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 18 28 25
7 008 โรงเรียนนาวังวิทยา 28 68 49
8 009 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 22 43 33
9 010 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 44 82 68
10 011 โรงเรียนปทุมราชวงศา 37 100 51
11 012 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 38 67 50
12 013 โรงเรียนพนาศึกษา 28 98 50
13 014 โรงเรียนมัธยมแมด 11 19 11
14 017 โรงเรียนลือวิทยาคม 20 40 28
15 018 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 34 111 66
16 019 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 27 141 61
17 020 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 18 33 23
18 021 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 11 20 16
19 023 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 42 110 59
20 024 โรงเรียนอำนาจเจริญ 51 151 88
21 025 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 48 233 103
22 022 โรงเรียนเสนางคนิคม 15 38 29
23 005 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 18 37 23
24 015 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม 0 0 0
25 016 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 31 59 45
รวม 653 1815 1073
2888

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]