หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 51 48 97.96% 0 0% 0 0% 1 2.04% 49
2 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 48 39 84.78% 3 6.52% 0 0% 4 8.7% 46
3 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 42 37 88.1% 2 4.76% 1 2.38% 2 4.76% 42
4 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 41 36 92.31% 2 5.13% 0 0% 1 2.56% 39
5 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 38 32 86.49% 3 8.11% 0 0% 2 5.41% 37
6 โรงเรียนปทุมราชวงศา 37 31 91.18% 2 5.88% 0 0% 1 2.94% 34
7 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 34 31 91.18% 1 2.94% 0 0% 2 5.88% 34
8 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 44 30 88.24% 3 8.82% 0 0% 1 2.94% 34
9 โรงเรียนพนาศึกษา 28 25 89.29% 3 10.71% 0 0% 0 0% 28
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 31 22 73.33% 5 16.67% 0 0% 3 10% 30
11 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 33 22 73.33% 3 10% 1 3.33% 4 13.33% 30
12 โรงเรียนนาวังวิทยา 28 21 77.78% 3 11.11% 2 7.41% 1 3.7% 27
13 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 27 16 69.57% 2 8.7% 0 0% 5 21.74% 23
14 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 20 15 78.95% 1 5.26% 0 0% 3 15.79% 19
15 โรงเรียนลือวิทยาคม 20 14 73.68% 1 5.26% 1 5.26% 3 15.79% 19
16 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 22 13 65% 3 15% 0 0% 4 20% 20
17 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 18 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
18 โรงเรียนเสนางคนิคม 15 13 92.86% 0 0% 0 0% 1 7.14% 14
19 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 18 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
20 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 14 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 11 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 18 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
23 โรงเรียนมัธยมแมด 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]