หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง 612 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง 613 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง 614 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง 615 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง 616 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง 617 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง 618 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง 622 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง 623 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง 624 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง 625 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ลานร่มไทร หน้าอาคารศิลปะ 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ลานร่มไทร หน้าอาคารศิลปะ 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]