หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สังคมศึกษา 22 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สังคมศึกษา 22 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง จริยธรรม 628 22 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ห้อง จริยธรรม 628 22 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]