หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ พื้นที่ว่างระหว่างอาคารอุตสาหกรรม 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ พื้นที่ว่างระหว่างอาคารอุตสาหกรรม 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ พื้นที่ว่างระหว่างอาคารอุตสาหกรรม 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ พื้นที่ว่างระหว่างอาคารอุตสาหกรรม 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 2 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 2 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้อง อุตสาหกรรม 1 22 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้อง อุตสาหกรรม 2 22 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ สวนป่าหน้าอาคารศิลปะ 22 ต.ค. 2558 09.00-11.00 รายงานตัว 08.30 น.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ สวนป่าหน้าอาคารศิลปะ 22 ต.ค. 2558 09.00-11.00 รายงานตัว 08.30 น.
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้อง คหกรรม 1 22 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้อง คหกรรม 1 22 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้อง คหกรรม 2 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้อง คหกรรม 2 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้อง คหกรรม 1 22 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ ห้อง คหกรรม 1 22 ต.ค. 2558 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 2 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 2 22 ต.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]