หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ สนามฟุตบอล หน้าศาลาตรีมุข 22 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ สนามฟุตบอล หน้าศาลาตรีมุข 22 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 1 ห้อง 113-116 22 ต.ค. 2558 09.00-15.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 1 ห้อง 123-126 22 ต.ค. 2558 09.00-15.00 รายงานตัว 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]